NEC CUPIAS NEC METUAS

NIE POŻĄDAJ I NIE LĘKAJ SIĘ


Feldmarszałek Hrabia Hans Ludwig Dawid

Yorck von Wartenburg


(urodzony 26 września 1759 roku w Poczdamie, zmarł 4 października 1830 roku w Oleśnicy Małej)

Nazwisko jest zapisywane w dwojaki sposób: „York” i „Yorck”. Sam marszałek podpisywał się „Yorck”, natomiast jego syn użył „York” na cokole pomnika w Oleśnicy Małej. W dokumentach hrabiostwa datowanych na dzień 3 lipca 1814 widnieje forma nazwiska „Yorck”. Bój pod Wartenburgiem nad Łabą (na wschód od Wittenbergi) miał miejsce 3 października 1813 roku. Nie jest prawdą przypisywanie rodzinie Yorck angielskiego pochodzenia.

Ojciec: Drugi podporucznik David Jonathan Jork w Rowach koło Słupska na Pomorzu Zachodnim. Jego brat Ephraim poległ pod Kunesdorfem w roku 1758, w bitwie będącej największą klęską Fryderyka II w Wojnie Siedmioletniej 1756 – 1763.

Matka: Marie Pflugin, córka poczdamskiego rzemieślnika.

Hans Ludwig miał młodszego brata i dwie siostry. Jedna z sióstr ojca była matką aptekarza Gottlieba Leslie w Londynie.


Kariera wojskowa:

W roku 1775 został podchorążym, 11 czerwca tegoż roku podporucznikiem. W roku 1780 został dyscyplinarnie wydalony ze służby wojskowej i udał się do Amsterdamu. Od 1786 roku powrócił do służby w armii pruskiej w stopniu kapitana. 27 listopada 1792 roku został mianowany majorem. W lipcu 1800 awansował do stopnia podpułkownika. Od 1803 roku w funkcji pułkownika piechoty lekkiej, od 1805 jej dowódca naczelny. 18 czerwca 1807 roku został generałem brygady. W roku 1808 pułk strzelecki został rozwiązany. W 1810 roku został inspektorem generalnym piechoty lekkiej. 8 grudnia 1815 roku generał Yorck oświadczył królowi swoje odejście ze służby, które było mu przyznane na 26 grudnia. Hrabia Hans Ludwig David otrzymał pensję w wysokości 3000 talarów rocznie oraz w ramach dotacji otrzymał sekularyzowany klasztor templariuszy w Oleśnicy Małej pod Brzegiem na Dolnym Śląsku. W 1821 roku został mianowany feldmarszałkiem.


Rodzina:

6 czerwca 1792 roku wstąpił w związek małżeński z Johanną Seidel, córką kupca z Namysłowa (na wschód od Wrocławia, miasta garnizonowego pułku strzeleckiego). Johanna von Yorck zmarła 14 czerwca 1825 roku w Oleśnicy Małej.


Dzieci:

Hrabia Heinrich Yorck von Wartenburg (ur. 2 czerwca 1799 w Johannisburgu w Prusach Wschodnich, zm. 7 lipca 1815) został ranny w bitwie pod Wersalem, następnie leczony w pobliskim klasztorze. Przy jego łóżku stali generałowie: Blucher, von Bullow i Valentini. W nocy z 6 na 7 lipca hrabia Heinrich zmarł. Jego ciało zostało przewiezione do Oleśnicy Małej.

Hrabina Bertha (ur. 4 marca 1801 w Mittenwalde na południe od Berlina, zm. 4 grudnia 1819) została wydana za mąż za hrabiego Hoverden. Na miesiąc przed śmiercią, 2 listopada 1819 roku urodziław Oleśnicy Małej syna Alberta, który trafił pod opiekę swego dziadka. Hrabia Albert Yorck von Hoverden zmarł w wieku niewiele ponad 20 lat na tyfus i został pochowany na terenie dóbr swego ojca na Śląsku.

Hrabia Ludwik Yorck von Wartenburg (ur. 31 maja 1805, zm. 12 lipca 1865). Pierwsze małżeństwo zostało zawarte z Berthą von Krause w roku 1829. Dzieci z pierwszego małżeństwa: Davida, Elizabeth, Heinrich, Paul (patrz niżej), Christie, Peter (1838-1895), Wolfgang (1840-1870), Hans (1844-1912). Drugie małżeństwo zawarł z Niną (Auguste Johanna) von Olfers (1824-1901). Potomstwo z drugiego małżeństwa: Maximilian (1850-1900), Margarethe von Willisen (1852-?), Luise von Katte(1859-1922)

Hrabia Paul Yorck von Wartenburg (ur. 1 marca 1835, zm. 12 listopada 1897), ożeniony z Luise Rahel von Wildenbruch, która była starszą siostrą pisarza Ernsta von Wildenbrucha i jednoczenie wnuczką, poległego w bitwie pod Saalfeld w 1806 roku, syna młodszego brata Fryderyka Wielkiego, Księcia Pruskiego Fryderyka Ludwika Christiana, zwanego Ludwikiem Ferdynandem. Był on mężnym, wysoce uzdolnionym i obdarzonym ponadprzeciętnym słuchem muzycznym – jak jego wuj, król, który również komponował. W bitwie pod Jeną dowodził on pruską strażą przednią, która następnie 10 października 1806 roku pod Saafeld poniosła druzgocącą klęskę. Hrabia Paul był zaprzyjaźniony z filozofem Wilhelmem Diltheyem, który był profesorem filozofii na uniwersytetach w Bazylei, Kilonii, Wrocławiu i Berlinie.

Via Regia

via_regia.jpg